Es nostra voluntat que Gilet estiga compromès amb la lluita contra el canvi climàtic

Escrito por Emili Clemente Fenollosa
Viernes, 28 Enero 2022 11:20

Compromís per Gilet, ha presentat en el ple de hui (27 de gener) una moció per a subvencionar l'Impost de Construccions i Instal·lacions i Obres (ICIO) amb una bonificació del 95%, el màxim que permet el R.D. 2/2004.

El ple ha acordat regular les condicions per acollir-se a aquesta bonificació, mitjançant la modificació del la ordenança fiscal reguladora de l'impost i que ara els tècnics tenen que elaborar i en un pròxim ple es tindrà que aprova.

Entenem que es necessari donar també una espenta, des de les institucions locals, per a poder afrontar la transició energètica, suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.

El nostre argumentari ha segut que des de el Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat cinc informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seua correlació directa amb l’activitat humana.

Es conclou que l’origen de l’escalfament global i del conseqüent canvi climàtic és fonamentalment per culpa de les accions humanes.

La seua causa principal és, essencialment, les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocats per l’ús de combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura.

Els tres objectius principals marcats per la UE són disminuir les emissions de gasos amb efecte hivernacle GEH en comparació amb l'any 1990, augmentar l'ús d'energies renovables (EERR) i millorar l'eficiència energètica.

Volem anar un poc més lluny i aprofitant que l’energia solar fotovoltaica és, sense dubte, una de les principals tecnologies que contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el sistema elèctric i de reduir les emissions contaminants.

El Real Decret 2/2004 permet que els ajuntaments bonifiquen fins al 50% l’impost de bens immobles (IBI) durant un temps indeterminat, que podria anar d'1 a 30 anys, als edificis que implanten sistemes d'aprofitament solar tèrmic o elèctric que no haja sigut obligatori i fins al 95% de l'Impost de construccions i Instal·lació i Obres (ICIO).

A causa de la nostra situació actual d'endeutament i sent l'Impost de Béns Immobles (IBI) l'impost principal de recaptació del nostre Ajuntament, és de sentit comú posposar l’ordenança fiscal que regule la bonificació i posposar-la per a quan la nostra situació millore.

Cal dir que en l'actualitat, les administracions central i autonòmica, donen ajudes per a la instal·lacions solars fotovoltaiques de autoconsum, i els nostre veïns i veïnes podem a collir-se aquestes beneficis.

Emili Clemente Fenollosa
Portaveu Grup Municipal Compromís per Gilet

 

 

SUCESOS

SALUD